2018-tól alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárok

2017. nov. 30.

A NAV közzétette a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig alkalmazandó vám- és adómentességi értékhatárokat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2017. november 20-án kiadott, 4009/2017 sorszámú tájékoztató a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig érvényes vám- és adómentes értékhatárokat definiálja.

 

Vámmentességi rendelet szerinti értékhatárok

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2017. október 2-án megjelent C 331 számában feltüntetett euró átváltási árfolyam (311,44 HUF/EUR) alapján, az alábbiak szerint alakulnak a vámmentességi értékhatárok:

Jogcím

Értékhatár

EUR HUF

a) Házasságkötés alkalmából behozott árucikkek

1 000

311 000

b) Elhanyagolható értékű küldemények (behozatal)

150 47 000

c) Magánszemély által magánszemélynek küldött küldemények

45 14 000

d) Elhanyagolható értékű küldemények (kivitel)

10 3 000

 

  • A táblázat b) pontja "Elhanyagolható értékű küldemények" jogcím esetén a termékimport 22 EUR összegig mentes az adó alól az ÁFA törvény 94. § (1) bekezdés c) pontja értelmében. Az említett összeg az ÁFA törvény 256. § (1) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot (252,19 HUF/EUR) figyelembe véve 6 000.- HUF értékhatárt jelent.
  • Az 1. pontban szereplő forintösszegek a VA 48. cikk (3) bekezdésében, illetve a vámmentességi rendelet 127. cikkében foglaltak figyelembevételével kerültek meghatározásra.
 
 
Magyarország vezető vámszoftvere!
 
 
 

 

Utasforgalmi törvény szerinti értékhatárok

Az utasforgalmi törvény szerinti értékhatárok (az utasforgalmi törvény 8. § alapján alkalmazott, tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapja – 2017. október 2. – szerinti árfolyam: 311,15 HUF/EUR):

Jogcím Értékhatár
EUR HUF

Nem légi utas

300

93 000

Légi utas

430

134 000

15. életévet be nem töltött utas

150

47 000

 

ÁFA törvény szerinti értékhatárok

Az ÁFA törvény szerinti értékhatárok (az ÁFA törvény 256. § (2) bekezdése alapján a tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapján – 2017. október 2. – alkalmazott árfolyam: 311,15 HUF/EUR): 

Jogcím Értékhatár
EUR HUF

Külföldi utas adómentessége

175

54 000

 

A hivatalos tájékoztató letöltése

Jó tanácsok külföldi rendelés kapcsán magánszemélyek részére

Forrás: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldala