Új vámrendszerek az EU-ban

Az Európai Bizottság régi célkitűzése, hogy vámterületen a közös adatszolgáltatási követelményeket harmonizálja annak biztosítására, hogy a különböző típusú árunyilatkozatokhoz, értesítésekhez és az áruk uniós vámjogi státusának igazolásához használt elektronikus vámrendszerek interoperábilisak legyenek. Az UVK (Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) által előírt adatkövetelmények megvalósításához informatikai munkaprogramot hoztak létre, mely már évek óta a közös rendszerek létrehozásán dolgozik.

Eddig ezek gazdálkodói oldalról nem jelentettek különösebb változást, ellenben az elkövetkező évek csak újdonságot hoznak számunkra.  

Az egyes szakmai rendszerek általános rövidítései:

  • AIS - Automated Import System - Automatizált Behozatali Rendszer

  • AES - Automated Export System - Automatizált Kiviteli Rendszer

  • NCTS -New Computerized Transit System - Új Számítógépesített Tranzit Rendszer 

  • CCI - Centralised Clearance for Import - Behozatalra vonatkozó központi uniós vámkezelés 

  • TS - Temporary Storage - Átmeneti megőrzés 

  • NA - Notification of Arrival - Érkezési értesítés 

  • PN - Presentation Notification - Bemutatási értesítés

 

Az alábbi idővonalak egy átfogó képet adnak az egyes szakmai rendszereket érintő státuszokról. Az első idővonalon az egyes informatikai rendszerek magyarországi bevezetési időpontját mutatja, míg alatta az egyes vámrendszerhez kapcsolódó főbb mérföldkövek láthatóak. 

Az egyes informatikai rendszerek magyarországi bevezetési időpontjai

2023.09.18. AIS éles indulás
2023.12.01. CCI éles indulás
2023.12.01. AES éles indulás
2023.12.01. NCTS éles indulás
2024.01.01. PN/NA/TS éles indulás

AIS – Automatizált Import Rendszer avagy NIK -Nemzeti Import Rendszer Korszerűsítése

2022.07.28. AIS specifikáció publikálása
2022.10.15. AIS tesztelési időszak
2022.12.19. AIS-derogációs kérelem elfogadása
2022.12.31. KKK -AIS csatorna kiosztása
2023.04.14. Új specifikáció publikálása
2023.07.01. Új import rendszer indulás teszt jelleggel
2023.09.04. Tesztidőszak kiértékelése
2023.09.11. Éles üzemmódban indulás delegált Gazdálkodói körrel
2023.09.18. AIS éles indulás

OPENKKK oldalon megjelent az új e-vám rendszerhez kapcsolódó specifikáció és kitöltési útmutató első változata.

Derogációs kérelem értelmében egy évvel meghosszabbításra került az új import rendszer bevezetésének határideje. Ennek értelmében még 2023 év folyamán, de legkésőbb év végéig használható a jelenlegi import rendszer.

Minden elsődleges felhasználó számára hivatalból automatikusan kiosztásra került az új csatorna (AIS) a KKK rendszerben.

Teszt / Pilot jelleggel indul a rendszer.

Szeptemberben várható a rendszer indulása a sikeres pilot szakaszt követően.

AES – Automatizált Export Rendszer

2023.02.01. AES derogációs kérelem beadása
2023.04.03. Specifikáció publikálása
2023.12.01. AES éles indulás
2024.01.01. Tervezett tesztidőszak
2024.12.01. Halasztási kérelem elfogadása esetén éles indulás

Magyar állam 2023.februárjában beadta derogációs kérelmét az új export rendszerre. A derogációs kérelem – amennyiben elfogadásra kerül- egy évnyi haladékot biztosíthat a bevezetésre. Ennek értelmében legkésőbb: 2024.12.01-ig kell Magyarországnak bevezetni az export rendszert.

NCTS 5.0 – Tranzit rendszer 5.0 fázis

2023.03.01. Szerződéskötés szolgáltató céggel
2023.07.01. Specifikáció publikálása
2023.12.01. NCTS 5.0 éles indulás

NAV közbeszerzési eljárást írt ki NCTS rendszer fejlesztésére. A tender lezajlott és jelenleg a szolgáltatóval szerződéskötés van folyamatban. Szerződéskötést követően várható a további ütemterv publikálása.

Szerződéskötéstől számított 1 hónapon belül

CCI – Központi uniós (import) vámkezelés

2023.03.01. Halasztás
2023.12.01. CCI éles indulás
2024.12.01. Halasztási kérelem elfogadása esetén éles indulás

Jelenlegi információ szerint halasztás várható az uniós bevezetésre

PN/NA/TS – Érkezési /átmeneti megőrzési nyilvántartás értesítés

2022.01.01. PN/NA/TS eredeti éles indulás
2023.04.01. PN/NA/TS specifikáció
2023.09.01. PN/NA/TS tesztelési időszak
2024.01.01. PN/NA/TS éles indulás

NAV jelzése alapján 2023 második negyedévben várható a specifikáció publikálása

2023. őszén nyílik lehetőség a rendszer tesztelésére.

A hosszabbítási kérelem eredményeképp 2023 folyamán meg kell valósítani az elektronikus rendszer az érkezési és átmeneti megőrzési nyilvántartás értesítés adatkapcsolatok kialakítására.