A 2020. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárok

2019/10/12

A vám- és adómentességi értékhatárok aktuális forintösszegei a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időintervallumban a következők szerint alakulnak.

1. Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikk (2) bekezdése, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, a Bizottság 2015/2447/EU rendeletének (a továbbiakban: VA) 48. cikk (2) bekezdése alapján – a Hivatalos Lap 2019. október 2-án megjelent C331 számában feltüntetett euró-átváltási árfolyam (334,79 HUF/EUR) figyelembevételével – a vámmentességi rendelet szerinti értékhatárok:

Jogcím

 Értékhatár

 EUR

 HUF

a) 12. cikk (2) bekezdés – házasságkötés alkalmából behozott árucikkek:

1 000

335 000

b) 23. cikk (2) bekezdés – elhanyagolható értékű küldemények (behozatal):

 150

50 000

c) 26. cikk (1) bekezdés – magánszemély által magánszemélynek küldött küldemények:

 45

15 000

d) 114. cikk - elhanyagolható értékű küldemények (kivitel):

 10

3 000

 

2. Az 1. pont b) alpontja („Elhanyagolható értékű küldemények” jogcím) esetén az ÁFA törvény 94. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a termékimport 22 EUR összegig mentes az adó alól. Az említett összeg az ÁFA törvény 256. § (1) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot (252,19 HUF/EUR) figyelembe véve 6 000.- HUF értékhatárt jelent.

 

CustomRs

 

3. Az 1. pontban szereplő forintösszegek a vámmentességi rendelet 127. cikkében, a VA 48. cikk (3) bekezdésében, illetve az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 138. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kerültek meghatározásra. 

 

4. Utasforgalmi törvény szerinti értékhatárok (az utasforgalmi törvény 8. § alapján alkalmazott, tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapja – 2019. október 1. – szerinti árfolyam: 334,77 HUF/EUR):

Jogcím

 Értékhatár

 EUR

 HUF

5. § (1) bekezdés – nem légi utas

300

100 000

5. § (2) bekezdés – légi utas

 430

144 000

5. § (3) bekezdés – 15. életévet be nem töltött utas

 150

50 000

 

5. ÁFA törvény szerinti értékhatárok (az ÁFA törvény 256. § (2) bekezdése alapján a tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapján – 2019. október 1. – alkalmazott árfolyam: 334,77 HUF/EUR):

Jogcím

Értékhatár

EUR

HUF

 99. § (1) bekezdés a) pont – külföldi utas adómentessége

175

59 000

 

6. A tájékoztatás 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig érvényes.

Forrás: NAV