ONLINE SZÁMLA KISOKOS

2020. máj. 19.

 Minden, amit tudni érdemes az Online Számla adatszolgáltatásról és annak változásairól!

Mit jelent az Online Számla adatszolgáltatás?
Válasz: kiállított számlák továbbítását a NAV Online Számla rendszerébe


Az Online Számla adatszolgáltatási kötelezettsége nem más, mint a kiállított számlák kötelező adatainak továbbítása az adóhatóság Online Számla rendszerébe, azonnal, valós időben, a számlakiállítás pillanatában.


Kit érint? Ki az adatszolgáltatás kötelezettje?

Válasz: minden hazai vállalkozás


Minden belföldi adóalanynak kötelező eleget tennie az adatszolgáltatási kötelezettségnek. Azaz, 2020. július 1-jén az online számla adatszolgáltatási kötelezettség minden hazai vállalkozásra kiterjed, legyen az KATA, EV, Kft., Bt., Zrt.
Belföldi adóalanynak (áfaalanynak) minősül az a személy, aki (amely) gazdasági tevékenységet folytat és adószámmal rendelkezik. Azaz, ide tartoznak cégek, más szervezetek (pl. adószámmal rendelkező alapítvány, egyesület stb.), egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek is.

Mely számlákra terjed ki az adatszolgáltatási kötelezettsége?
Válasz: 2020. július 1-jétől 0 forint


2020. július 1-jétől már nem csak a 100 000 forintot áfa tartalmat elérő és azt meghaladó számlákról szükséges adatot szolgáltatni, hanem minden számláról.
2020. július 1-től és 2021. január 1-től két lépcsőben változnak az adatszolgáltatási kötelezettség szabályai:
•    2020. július 1-től adatszolgáltatási kötelezettség terhel minden belföldi adóalanyt, ha számláját más belföldi adóalanynak állítja ki. Nincs kivétel, abban az esetben is él a kötelezettség, ha nem számít fel áfát.
•    2021. január 1-től pedig az adatszolgáltatási kötelezettség minden számlára kiterjed, azaz a belföldi és külföldi magánszemélyeknek és vállalkozásoknak kiállított bizonylatokra is.

Mi az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele?
Válasz: az adatszolgáltatás teljesítésének alapfeltétele a NAV Online Számla rendszerébe történő regisztráció


Az Online Számla rendszer használatához, azaz az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez előfeltétel az adózó egyszeri regisztrációja.
A regisztráció NAV hivatalos Online Számla felületén érhető el, az alábbi linken: https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
A regisztrációhoz szükséges az Ügyfélkapu azonosító.

Hogyan teljesíthető az adatszolgáltatás?
Válasz: online vagy manuális úton


Az Online Számla adatszolgáltatás teljesíthető:
1.    kézi számlatömbben kiállított számlák esetén, online, manuális számlaadat rögzítéssel, vagy
2.    számlázó szoftver használatával, mely rendelkezik saját vagy integrált adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges funkcióval.
Egy integrált adatszolgáltatási megoldás hatalmas előnyt jelent, akkor, ha a saját számlázó szoftver nem alkalmas az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, hiszen ez esetben, a meglévő számlázó program cseréje nélkül – az integrált szoftver segítségével – egyszerűen és gyorsan teljesíthető az adatszolgáltatási kötelezettség.

Mennyi idő áll rendelkezésre az adatszolgáltatás teljesítésére?
Válasz: számlázó programban kiállított számlák esetén azonnal, kézi számlatömbben kiállított számlák esetén 1-4 nap áll rendelkezésére


Saját számlázó szoftver, vagy ahhoz integrált alkalmazás használata esetén azonnal, azaz a számlakiállítás pillanatában, valós időben kötelező az adatszolgáltatás.
Kézi számlatömbben kiállított számlák esetén:
-    ha a számlában áthárított áfa az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, azt 1 naptári napon belül kell rögzíteni az Online számla rendszerébe,
-    ha az áthárított áfa összege az 500 000 Ft-ot nem éri el, akkor az adatszolgáltatást a kiállítást követő 4 naptári napon belül kell teljesíteni.

Mikor minősül teljesítettnek az adatszolgáltatás?
Válasz: sikeres feldolgozást követően (számla állapot = DONE)


Számlázó szoftver használata esetén az adatszolgáltatásnak automatikusan és azonnal, valós időben kell megtörténnie, kizárólag akkor minősül teljesítettnek, ha a sikeres feldolgozást a NAV szervere visszaigazolta.
1.    Ha a NAV-szerver visszaigazolása alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel – az ERROR válaszüzenet blokkoló hibát jelez –, azt meg kell ismételni.
2.    Amennyiben a NAV válaszüzenete szerint a számla feldolgozása sikeres, azaz állapota DONE, az adatszolgáltatás sikeresnek minősül.
Érdemes olyan számlázó szoftvert vagy integrált megoldást használni, mely rendelkezik könnyen kezelhető és letisztult felülettel, ahol a felhasználó (adózó) könnyen nyomon követheti a számla beküldéseinek állapotait, kiszűrve a hibás adatszolgáltatásokat és az azzal járó súlyos pénzbírságokat.


Milyen bírságra számíthat az, aki elmulasztja az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését?

Válasz: komoly pénzbüntetésre, számlánkként akár 500 000 forintos mulasztási bírság szabható ki


Tetemes büntetésre számíthat az a vállalkozó, aki nem vagy késve tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének. Nem éri meg kockáztatni, hiszen, az adóhatóság egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek esetében akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszabhat, míg minden más adóalany (cégek, más szervezetek) esetében a pénzbírság akár az 500 000 forintot is elérheti - számlánkként.


Mi a helyzet a bejövő számlákkal? Kötelező-e esetükben az adatszolgáltatás?
Válasz: bejövő számlák esetében továbbra is kötelező a tételes áfa összesítő jelentés (65M lap) benyújtása

​​​​​​​
Összhangban az Online Számla adatszolgáltatás változásaival, belföldi összesítő jelentés esetében is megszűnik a 100 000 forintos értékhatár 2020. július 1-jétől, tehát minden bejövő számlát szerepeltetni kell az összesítő jelentésben, ami alapján az adóalany áfát von le. Az M lapon az áfa mentes számlákat nem kell szerepeltetni.
Az összesítő jelentésben továbbra is a befogadott számlán szereplő teljes adóalapot és általános forgalmi adó összeget kell feltüntetni, attól függetlenül, hogy a számlabefogadó csak részben él adólevonási jogával.