Tájékoztatás a 2023. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárokról

2022/08/11

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4002/2022. tájékoztatás a 2023. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárokról.

A vámmentességi rendeletben, illetve az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló utasforgalmi törvényben, valamint az ÁFA törvény 99. § (1) bekezdés a) pontjában EUR összegben meghatározott vám- és adómentességi értékhatárok aktuális forintösszegei a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időintervallumban az alábbiak szerint alakulnak.

1. Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikk (2) bekezdése, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólszóló, a Bizottság 2015/2447/EU rendeletének (a továbbiakban: VA) 48. cikk (2) bekezdése, továbbá az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 138. § (2) bekezdése alapján a Hivatalos Lap 2022. október 3-án megjelent C381 számában feltüntetett euró-átváltási árfolyam (424,86 HUF/EUR) figyelembevételével – a vámmentességi rendelet szerinti értékhatárok:

 

Jogcím

Értékhatár

EUR

HUF

a)      12. cikk (2) bekezdés – házasságkötés alkalmából behozott árucikkek:

1 000

425 000

b)      23. cikk (2) bekezdés – elhanyagolható értékű küldemények (behozatal):

150

64 000

c)      26. cikk (1) bekezdés – magánszemély által magánszemélynek küldött küldemények:

45

19 000

d)      114. cikk - elhanyagolható értékű küldemények (kivitel):

10

    4 000

 

2. Az 1. pontban szereplő forintösszegek a vámmentességi rendelet 127. cikkében, a VA 48. cikk (3) bekezdésében, illetve a Vámtörvény 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kerültek meghatározásra.

 

3. Utasforgalmi törvény szerinti értékhatárok (az utasforgalmi törvény 8. § alapján alkalmazott, tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapja – 2022. október 3. – szerinti árfolyam: 422,51 HUF/EUR):

 

Jogcím

Értékhatár

EUR

HUF

5. § (1) bekezdés – nem légi utas

300

127 000

5. § (2) bekezdés – légi utas

430

182 000

5. § (3) bekezdés – 15. életévet be nem töltött utas

150

63 000

 

4. ÁFA törvény szerinti értékhatárok (az ÁFA törvény 256. § (2) bekezdése alapján a tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapján – 2022. október 3. – alkalmazott árfolyam: 422,51 HUF/EUR):

 

Jogcím

Értékhatár

EUR

HUF

99. § (1) bekezdés a) pont – külföldi utas adómentessége

175

74 000

 

5. A tájékoztatás 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig érvényes.

Értesüljön elsőként a vámszakmai hírekről és újdonságainkról!

Az adatkezelési tájékoztatót és a használati feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom.