Az online számlaadatszolgáltatás 2021. január 4-től hatályos szabályai

2021/11/01

A számlaadat szolgáltatási kötelezettség alá eső számlák köre 2021. január 4-től kibővül. Ettől az időponttól már nem csak a belföldön nyilvántartásba vett áfaalany vevőknek kiállított számlákról kell adatot szolgáltatni, hanem minden olyan számla után, amely többek között nem áfaalany személynek, szervezetnek és külföldi áfaalanynak lett kiállítva.

Adatszolgáltatásra kötelezett adóalanyok

Az adatszolgáltatási kötelezettség továbbra is azokat az adóalanyokat érinti, akik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított adószámmal rendelkeznek vagy ilyennel kellene rendelkezniük. Az adóalanyok körébe továbbá beletartoznak az:

  • alanyi adómentességgel adózók
  • különös adózási módot alkalmazók
  • a kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végzők (pl.: különbözet szerinti adózás)
  • katások
  • speciális körülmények közötti adóalanyok (pl.: tulajdonostársak)

Továbbá kötelesek adatot szolgáltatni a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is (függetlenül attól, hogy belföldön állandó telephellyel, vagy csak áfaregisztrációval rendelkezik). Adatszolgáltatási kötelezettségük azonban nem terjed ki a másik tagállami vagy harmadik országbeli adóalanyiságuk körében végzett tevékenységükre.

Abban az esetben is az adózót terheli az adatszolgáltatási kötelezettség amennyiben a számlát az Áfa tv. 161. §-a alapján a nevében és képviseletében eljáró személy állítja vagy bocsátja ki. Azonban meghatalmazotti számlakibocsátás esetén az adóalany nevében kibocsátott számláról az adatszolgáltatást teljesítheti.

Az adatszolgáltatásban szerepeltetendő adatok

Az adatszolgáltatásban és a számlán szerepeltetendő adatok eltérőek lehetnek a vevő típusának megfelelően:

  • Belföldi vagy közösségi adóalany esetén: az adatszolgáltatásban és a számlán is kötelező feltüntetni a vevő nevét, címét, és adószámát (közösségi adóalany esetén a közösségi adószámot).
  • Közösségen kívüli adóalany esetén: a számlán és az adatszolgáltatásban kötelező feltüntetni a vevő címét és nevét azonban az adószámot sehol nem kötelező szerepeltetni.
  • Nem adóalany és nem magánszemély esetében: a nevet és a címet kötelező feltüntetni a számlán és az adatszolgáltatásban is. (Ide tartoznak például: társasházak, egyesületek, alapítványok).
  • Magánszemélyek esetében: a nevet és a címet kötelező feltüntetni a számlán azonban az adatszolgáltatásban ezek az adatok nem szerepelhetnek.

Az adatszolgáltatás módja és határideje

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja, illetve határideje 2021. január 4. után sem változik.
•    Ennek megfelelően nyomtatvány használatával kibocsátott számla esetén: ha a számlában áthárított adó összege eléri vagy meghaladja 500 000 forintot, akkor az adatszolgáltatás a számla kibocsátását követő naptári napon belül,
•    Ha a számlában nincs áthárított adó vagy a számlában áthárított adó kevesebb, mint 500 000 forint, akkor a számla kibocsátását követő négy naptári napon belül
kell az adatokat az Online Számla rendszerben rögzíteni.
Számlázó program használata esetén a számla kiállításakor azonnal, emberi beavatkozás nélkül, XML-formátumban, a NAV közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton kell továbbítani az adatokat az Online Számla rendszerbe.
A módosult előírásokat mindkét esetben (számlázó program és nyomdai úton előállított nyomtatvány használatakor) 2021. január 4-én és azt követően kibocsátott számlára kell alkalmazni.
Azonban a NAV a 2021. január 04. és március 31. közötti időszakra vonatkozóan szankciómentes időszakot hirdetett. Ez azt jelenti, hogy a NAV március végéig nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.
A szankciómentes időszakot követően, az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett áfaalany számlaadat-szolgáltatása teljesítésének elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetében az adóhatóságnak törvényi felhatalmazás alapján az eset összes körülményének mérlegelésével lehetősége van mulasztási bírság kiszabására.
Most érdemes számlázó programra váltania, ugyanis a számlaadatszolgáltatásban történt változások jelentős adminisztrációs terhet jelentenek a vállalatoknak. Valamint, hogy a szankciómentes időszak lejárata után elkerülje a hibás számlaadat-szolgáltatás lehetőségét.