2021. évi adótörvény változások II. rész

2020/18/12

T/13258 számú adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat legfontosabb változásainak második része. 

Telephely keletkezés 

Általános jelleggel szigorodnának a telephely keletkezésének szabályai. Telephelynek minősül a külföldi személynél munkavállalóként foglalkoztatott vagy ugyanezen tevékenységet más jogviszonyban ellátó természetes személyen keresztül történő szolgáltatásnyújtás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása egybefüggően vagy megszakításokkal bármely tizenkét hónapos időszakban meghaladja a 183 napot. 

Különös adóvisszatérítés 

2021. január 1-jétől kibővül a különös adóvisszatérítési eljárás alkalmazási köre. Az idén bevezet eljárás lehetővé teszi, hogy az adóalany a rá tévesen áthárított, de az eladó felé megfizetett adót közvetlenül az adóhatóságtól kérje vissza, ha azt az eladótól már nem tudja visszaszerezni (például annak megszűnése miatt). 

E-kereskedelem 

2021. július 1-jét követően az Unió teljes területén megváltoznak az e-kereskedelemmel kapcsolatos áfa- és vámszabályok, amelyeket ezért a magyar adórendszerben is kötelezően implementálni kell. 

 • Új alapokra helyezik az online kereskedelem szabályozását. A közösségen belüli és a harmadik államból származó termékek távértékesítése is beletartozik a távértékesítés fogalmába jövő nyártól. 
 • A nem adóalany (B2C) részére nyújtott elektronikus, rádió és audiovizuális, valamint telekommunikációs szolgáltatások (ún. távolról is nyújtható szolgáltatások) esetében a teljesítési hely továbbra is a szolgáltatást igénybe vevő lakóhelye, tartózkodási helye lesz, azaz a fogyasztás szerinti tagállamban kell adót fizetni. Ugyanez lesz a főszabály a Közösségen belüli távértékesítések esetében is, hiszen a törvényjavaslat alapján az adót abban a tagállamban kel megfizetni, ahol a fuvarozás befejeződik, azaz ez esetben is a fogyasztás tagállamában. 
 • A távolról nyújtható szolgáltatások esetében a közösségen belüli és kívüli távértékesítések esetében jelentős adminisztrációs terhet jelent a kisvállalkozások számára az, hogy több országban is külföldi adóbevallásokat kell benyújtani, továbbá külön adófizetési kötelezettséget kell megállapítani. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a már korábban megállapított 10 ezer eurós bevételi értékhatár alatt a magyar kisvállalkozásoknak elég Magyarországon a magyar áfabevallásában bevallani és megfizetni az adót a távolról is nyújtható szolgáltatások esetében. 
 • A törvénymódosítás 2021. júliusától a fenti könnyítést kiterjeszti azok számára is, akik Közösségen belüli távértékesítést végeznek. Ekkor abban a tagállamban kell megfizetni az adót, ahol a termék feladása megtörtént, vagy a fuvarozás megkezdődött. 
 • Az új szabályozás természetesen a Közösségen belüli távértékesítés esetében is biztosítja azonban azt a lehetőséget, hogy az adóalanyok a 10 ezer eurós értékhatár alatt is választhassák a célország szerinti adózást. Ezen választásuktól azonban három évig nem térhetnek el. 
 • Amennyiben terméket harmadik országból nem adóalany vevő részére, vagy a Közösségen belül le nem telepedett adóalany értékesíti az uniós terméket elektronikus felület segítségével nem adóalany vevő részére, a tapasztalatok szerint az adóhatóságoknak problémás az ilyen adóalanyokat az adó megfizetésére kötelezni, ezért az új szabályok szerint az adófizetési kötelezettségek az elektronikus felületre hárítják. az értékesítést mesterségesen ketté kell bontani áfaszempontból: az értékesítő adóalanyt úgy kell tekinteni, hogy az elektronikus felület részére értékesít, az elektronikus felület pedig a végső vevő részére hajt végre egy-egy fikciós termékértékesítést. Főszabály szerint az adóalany elektronikus felület részére történő értékesítése után nem keletkezik adófizetési kötelezettség, az elektronikus felületnek viszont meg kell fizetnie az adót a vevő tagállamában. 
 • A jelenleg kizárólag a távolról is nyújtható szolgáltatások esetében alkalmazható egyablakos rendszer alkalmazási köre jelentősen kibővül 2021. július 1-jétől, azt:  
  • minden Közösségen belüli távértékesítésre, 
  • már nemcsak a távolról is nyújtható szolgáltatásokra, hanem a Közösség más tagállamában letelepedett nem adóalany részére nyújtott szolgáltatásra (akkor is, ha a szolgáltatásnyújtó EU-n kívüli letelepedettségű), valamint 
  • a 150 eurós tényleges értéket meg nem haladó import küldemények (jövedéki termék kivételével) távértékesítésére is alkalmazni lehet majd. 
 • az egyablakos rendszert az elektronikus felületek is alkalmazhatják, ha a fenti ügyleteket valósítják meg, vagy ha a belföldön található terméket EU-n kívül letelepedett ügyfelük értékesíti belföldi vevő részére. Az egyablakos rendszerek részletszabályait a jövőre nézve már az áfatörvény fogja szabályozni. 

Importáfa szabályok változása 

 • Megszűnik a kis értékű (22 eurót meg nem haladó) import küldemények áfamentessége. 
 • Mentesül a termékimport az áfa alól, amennyiben az áfa megfizetésére az adóalany az import egyablakos rendszert választotta, és legkésőbb a vám-árunyilatkozat benyújtásakor a vámhatósággal közlésre kerül az import egyablakos rendszer alkalmazásához megállapított import azonosítószám. 
 • Amennyiben az import egyablakos rendszer feltételei fennálltak, azonban az nem került választásra, az importáfát meg kell fizetni. Az adófizetésre kötelezett ebben az esetben a természetes személy címzett lesz, azonban az adó beszedését és megfizetését az az adóalany végzi majd el, aki a címzett megbízásából kezdeményezte a szabadforgalomba bocsátást. Ebben az esetben a vámhatóságnak nem kell határozatot hoznia, megszűnik tehát a kivetéses adózás e körben. 

Források: 

https://perfekt.blog.hu/2020/10/14/2021_evi_adojogszabaly_valtozasok 

https://bpion.hu/adovaltozasok-2021-mit-tartalmaz-a-torvenyjavaslat/ 

https://adozona.hu/2021_es_adovaltozasok/Afa_ezek_a_jovo_evi_valtozasok_5OWZVO 

https://konyvelescentrum.hu/aktualis/2021-evi-adotorveny-modositasok-es-uj-torvenyek/