Tájékoztató a közösségi adószámról

2023. febr. 21.

Közösségi adószámra akkor van szükség, ha valaki az Európai Közösség más tagállamaiban illetőséggel bíró adóalanyokkal létesít kereskedelmi kapcsolatot. 

A közösségi adószám igénylése

Kinek kell közösségi adószámot igényelnie?

Közösségi adószámot annak a közösségi adószámmal még nem rendelkező áfafizetésre kötelezett adóalanynak, és egyes speciális esetekben az áfafizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek kell igényelnie, aki az Európai Közösség valamely másik tagállamában illetőséggel bíró  adóalannyal szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni.

A közösségi adószám igénylésének módja

A közösségi adószámot a NAV illetékes igazgatósága állapítja meg az adózó bejelentése,  kérelme alapján. A közösségi adószám igénylésének módja attól függ, hogy az adózó rendelkezik-e adószámmal, vagy sem. A NAV a csődeljárás, a felszámolási, illetve a végelszámolási eljárás alatt álló adózónak is megállapítja a közösségi adószámot. A NAV a közösségi kereskedelemben érintett adózónak bejelentés vagy kérelem alapján közösségi adószámot állapít meg.  A közösségi adószám megállapítására vonatkozó bejelentést, kérelmet az adószám iránti kérelemmel egyidejűleg is elő lehet terjeszteni. Az adózó a közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iraton fel kell tüntetnie. A NAV kérelemre az adóév közben is törli az adózó közösségi adószámát, ha az bejelenti, hogy a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette.

A közösségi adószám igazolása

Az adózó bármikor kérheti közösségi adószámának igazolását. A NAV illetőségigazolás formájában igazolást (hatósági bizonyítványt) állít ki a közösségi adószámról. 
A kiadott igazolás minimális adattartalma ez esetben a következő

 • a kiállító igazgatóság és a szervezeti egység neve, címe, 
 • az adózó neve/megnevezése, 
 • székhely/telephely címe, 
 • adószáma, közösségi adószáma, 
 • közösségi adószám alkalmazhatóságának kezdete, illetve érvényessége vége, 
 • az igazolás kiállításának helye, időpontja. 

Az illetékmentes igazolás magyar, vagy kétnyelvű (magyar és angol) igazolásként is kérhető.

A közösségi adószám törlése

Ha az adózó közösségi adószámmal is rendelkezik, akkor a NAV az adószám törlésével egyidejűleg ugyanazon határozatában a közösségi adószámot is törli. Az adószámot és így a közösségi adószámot törli a NAV, ha

 • az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,
 • az adózónak postán, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza a NAV-hoz, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlennek tekinthető,
 • az adózó által bejelentett székhely nem valós cím,
 • az adózó törvényes képviselőt felszólítás ellenére sem jelentett be a NAV-hoz,
 • az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó által  bejelentett törvényes képviselő nem valós személy,
 • költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt a támogató kezdeményezi,
 • az adózó a NAV-hoz az áfaösszesítő nyilatkozatot vagy a havi adó- és járulékbevallást a törvényi határidőtől számított háromszázhatvanöt napon belül a NAV felszólítása ellenére sem nyújtja be,
 • az adózó által bejelentett székhelyszolgáltató nem szerepel a székhelyszolgáltatók  nyilvántartásában és az ilyen irányú tevékenység végzésére vonatkozó szándékát sem  jelentette be, és az adózó az adóhatóság bekezdés szerinti felhívása ellenére bejelentését nem vonta vissza, és nem gondoskodott másik megfelelő székhely vagy székhelyszolgáltató bejelentéséről sem.

 

A közösségi adószámok érvényességének és az azonosító adatok pontosságának megerősítése

A Közösség másik tagállamában illetőséggel rendelkező partner közösségi adószámának érvényességéről, illetve azonosító adatainak pontosságáról megerősítés kérhető a NAV-tól.

Ki kérhet megerősítést?

A partner közösségi adószáma érvényességének, illetve azonosító adatai pontosságának  megerősítését a Közösségen belüli termékértékesítésben és szolgáltatásnyújtásban részt vevő személyek kérhetik, tehát azok az adózók, akik rendelkeznek érvényes magyar közösségi  adószámmal. 

Hol, milyen formában, milyen adat megerősítése kérhető? 

A közösségi adószámok érvényessége a NAV előtt igazolható módon ellenőrizhető az Európai Bizottság honlapján. A lekérdezéshez először meg kell adni a saját közösségi adószámát. A közösségi adószám lekérdezése során a lekérdező egy egyedi hivatkozási számot kap, mely alapján a NAV a lekérdezést – ha a lekérdezett közösségi adószám érvényes – azonosítani tudja. Az egyedi hivatkozási számot tartalmazó lekérdezés eredményét meg kell őrizni, így a lekérdezés a NAV előtt igazolható.

Milyen adat megerősítése kérhető a NAV-tól?

Kizárólag a közösségi partner közösségi adószáma érvényességének, illetve azonosító adatai – név és cím – pontosságának megerősítésére van lehetőség. 
A helyes adatok megszerzése érdekében tehát először a megerősítést kérő ügyfélnek kell 
felvennie a kapcsolatot a közösségi üzletfelével, ezt követően fordulhat a NAV-hoz az adatok 
ellenőrzése érdekében. Lehetőség van az adatok éppen aktuális, valamint valamely korábbi időpontra vonatkozó helytállóságát is tisztázni. Ez utóbbi esetben az ügyfélnek az időpontot év, hónap, nap pontossággal meg kell jelölnie. Egyszerre több adóalanyra vonatkozóan is kérhető megerősítés. A NAV nem adja meg a kérelmezőnek az érvényes közösségi adószámhoz tartozó név- és címadatot, tehát adatot nem szolgáltat és adatkiegészítés sem kérhető, pusztán megerősíti a kérelmezőnek a más tagállami partneréről rendelkezésére álló adatai helytállóságát.

 

Tájékozódjon hírlevelünk segítségével legújabb híreinkről, aktualitásokról és vámszakmai tanácsainkról! A közösségi adószámról szóló teljes tájékoztató füzet innen elérhető.

Forrás: nav.gov.hu

Értesüljön elsőként a vámszakmai hírekről és újdonságainkról!

Az adatkezelési tájékoztatót és a használati feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom.