Engedélyek és rövidítéseik

2020/26/06

DPO, EIR, IPO, OPO, TST...???

Rövid áttekintés a NAV által használt engedély kódjairól?

 

CGU: összkezesség nyújtására vonatkozó engedély, beleértve az esetleges csökkentett összegű összkezesség nyújtásának és a biztosítéknyújtás alóli mentességnek az engedélyezését is

DPO: a fizetendő vám megfizetésének halasztására vonatkozó engedély

TST: átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetésére vonatkozó engedély

SDE: egyszerűsített árunyilatkozat rendszeres használatára vonatkozó engedély

CCL: központi vámkezelésre vonatkozó engedély

EIR: a vám-árunyilatkozatnak a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés formájában történő benyújtására vonatkozó engedély

SAS: önértékelésre vonatkozó engedély

IPO: aktív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

OPO: passzív feldolgozási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

EUS:  meghatározott célra történő felhasználási eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

TEA: ideiglenes behozatali eljárás alkalmazására vonatkozó engedély

CW1, CW2, CWP: áruk vámraktározására szolgáló raktározási létesítmények üzemeltetésére vonatkozó engedély

ACT: TIR-műveletek engedélyezett címzetti státusára vonatkozó engedély

ACR: uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett feladó státusra vonatkozó engedély

ACE: uniós árutovábbítási eljárás szerinti engedélyezett címzett státusra vonatkozó engedély

SSE: különleges zárak használatára vonatkozó engedély